Sandvær grendeutvalg:  
Medlemmer Varamedlemmer
Ann-Karin Sæther – leder Randi Lisbeth Jenssen
Borghild Edvardsen – nestleder Jim Jacobsen
Willy Jacobsen Jørgine Jenssen
   
Husvær grendeutvalg  
Medlemmer Varamedlemmer
Oddrunn S. Dahlheim - leder Kristin G. Lund
Karin J. Rølvåg - nestleder Dagfinn Johannessen
Arne Karlsen Randi Silvik
   
Brasøy grendeutvalg  
Medlemmer: Varamedlemmer
Einar Næss - leder Jan Kjetil Pettersen
Sten Mathisen - nestleder Ann Grethe Waade Edvardsen
Elin Nilsen Brit Albertsen
   
Seløy/Staulen grendeutvalg:  
Medlemmer: Varamedlemmer:
Mads Gøran Flatås Karlsen - leder Remi Fagervik
Lill Ann Eide - nestleder Silje Wang Larsen
Kirsti Jakobsen Karlsen Elinor Berglund
   


Grendeutvalg for Øksningan krets
Kommunestyret har ikke oppnevnt grendeutvalg for Øksningan krets, da det ikke var kommet inn forslag på representanter til utvalget da saken var til behandling 24.10.23.