Hukommelsesteamet:

Rigmor Knutsen,
demenskontakt/sykepleier
95820946 rigmor.knutsen@heroy-no.kommune.no
Aina Gry andersen,
hjelpepleier
90631408 aina.gry.andersen@heroy-no.kommune.no
Margith Arntsen,
hjelpepleier
90964706 margith.arntsen@heroy-no.kommune.no

Pårørendeskole og samtalegrupper:
Ved behov og interesse vil det blir arrangert pårørendeskole årlig.

Pårørendeskoler og samtalegrupper skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte i andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Samtalegrupper møter pårørendes behov for kunnskap og støtte og kan samtidig rette seg mot personer med demens. Samtalegruppe arrangeres over flere samlinger med et begrenset antall deltakere.

Dagaktivitetstilbud:
Tilbud om 2 dager pr. uke. Dagaktivitetstilbudet foregår ved sosialt samvær, turer og ulike aktiviteter.

Avlastningsordninger:

  • Dagplass
  • Døgnplass

Soltun v/Herøy omsorgssenter:
Herøy kommune har en avdeling som er tilrettelagt for personer med demens.

Informasjon om demens og andre hjelpetiltak finner du her:

  • Informasjon og råd til demensrammede og pårørende - helsenorge.no/demens
  • Demenslinjen 815 33 032. Nasjonalforeningens hjelpetelefon til de som er rammet av demens og deres pårørende. Les mer på Nasjonalforeningen hjemmeside.
  • Rådgivningstelefonen - NKS Kløveråsen - tlf. 75 58 33 33. Åpen mandag, onsdag og fredag kl.10.00 - 14.00. Den som ringer kan være anonym.

Sosiale medier:

Helsedirektoratet på Facebook.