Kommunestyret har valgt følgende råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023 – 2027:
 

Representanter Vararepresentanter
1. Ragnhild Larsen  1. Mai-Lis Larsen
2. Kjartan Rørstadbotten - leder  2. Jan Erik Sandnes
3. Helene Nilsen  - nestleder 3. Marit Dahl Jørgensen