Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom, arealoverføring, registreringsbrev etc.
Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds-og bruksnummer).

Se eiendom - informasjon fra matrikkelen
Søknadsskjema - rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
Eiendomsrelaterte skjema fra Kartverket