Navn: Oddbjørn Lorvik
Født: 1. mars 1958
Parti: Arbeiderpartiet

Tlf.:  977 05 577 
e-post: odlox5@gmail.com

 

Utdannet fra Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag 1977. Pliktår som sersjant ved Steinkjersannan og NK ved Korpfjell grensestasjon ved GSV i 1977-78.

Utdannet fra Politiskolen i 1980. Jobbet ved Værøy og Røst lensmannskontor 1980-81, Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor 1981-85, Nesodden lensmannskontor 1985-89 og 1996-2001, Follo politikammer, Ski 1989-1995. FN-koordinator i Justisdepartementet i 1997-99.

Deltatt i følgende fredsbevarende oppdrag for FN: Libanon 1984-85, Kambodsja 1993, Tidligere Jugoslavia 1995-96 og Liberia 2007-08.

Herøy og Dønna lensmannskontor 2001-2004, lensmann samme sted 2004-06. NAV-leder i Sandnessjøen 2008-10. Lensmann og driftsenhetsleder ved Ytre Helgeland driftsenhet, Sandnessjøen, 2010-17. HR-rådgiver for politimesteren i Nordland 2017-20. HR-rådgiver og lederstøtte hos Hydro Fish Care AS 2020. Prosjektleder som Felles beredskapskoordinator for HALD 2022-24.

Meddommer i Herøy forliksråd siden 2019.

Første vara for Arbeiderpartiet til kommunestyret 2019-23, varaordfører 2023-27, medlem i formannskapet  og kommunestyret 2023-27.

Leder Herøy Arbeiderparti 2023-24.

Spiller trombone i Herøy Musikkorps.

Varaordførerens oppgaver:
Etter Kommuneloven § 9 nr.2 skal varaordføreren rykke opp som ordfører dersom ordføreren midlertidig går ut av vervet.

Varaordføreren må være forberedt på å ta over møteledelse og andre av ordførerens oppgaver på kort varsel. Derfor bør også varaordføreren ha kjennskap til de sakene som er under arbeid i administrasjonen. Ordføreren må ta ansvar for varaordføreren er orientert om aktuelle kommunale saker til en hver tid.

Etter Kommuneloven § 9 nr. 4 kan ordføreren la seg representere ved et annet medlem av kommunestyret, ofte er det da naturlig å bruke varaordføreren som avløser. Varaordføreren må også brukes i forbindelse med representasjon rundt om i kommunen.

På kommunestyremøtene må selvsagt varaordføreren ta over møteledelsen når ordføreren holder innlegg eller i forbindelse med at ordføreren kan være inhabil i en sak.