Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i skolen. FAU er arbeidsutvalget til foreldrerådet. Det er sammensatt av en foreldrekontakt for hver klasse.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Siden vi kun har en grunnskole i kommunen, vil FAU også fungere som kommunalt foreldreutvalg, KFU. KFU representerer foreldrene og ivaretar deres interesser overfor politikere og skoleadministrasjonen i kommunen.

Samarbeidsutvalget (SU) 2023-2024
 

 

Representant

Vara

Elever

Amalie Hjørdis Johansen, Storm Jahr Nilsen

 

Lærere

Trude Grønbech, Rebekka Mathiesen

Silje Wang, Erlend Sjåvik

Andre tilsatte

Markus Hagen

Kulstan Hasan

FAU

Frode Vik-Mo, John Arne Svendsen

 

Kommune

Alexander Moe, Lars Olav Mogård-Larsen (sekretær)

Therese Larsen

I skolemiljøsaker tiltrer en ekstra representant fra elevråd og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2023-2024


Håndbok for FAU og klassekontakter ved Herøy skole (trykk på linken)

Kl.

Representant

Tlf. 

Vara/Sosialkontakt

Tlf.

1

Jon Arne Blix Svendsen

483 00 943

Stine Lise Nikolaisen

401 66 949

2

Thea Kirkeby Pettersen

918 32 878

Ulrikke Albrigtsen

949 88 115

3

Odd Arme Svinøy

478 99 150

Jenny Larsen

468 88 354

4

Lotte Moe

934 64 973

Mai-Lis Larsen

924 90 789

5

Frode Vik-Mo

936 37 120

Linn-Iren Skogmo

401 96 257

6

Remi Fagervik

467 61 510

Einar Roan

965 08 100

7

Hanne Zahl Røvik

970 46 270

Ragnhild Stokbakken

991 50 355

8

Karina Kilvær

917 92 071

Elisa Moe

922 25 771

9

Benedicte Olsen Gjengaar

975 73 964

Arnt Harry Bastesen

474 50 173

10

Borghild Nilsen

979 58 212

Renate Dalen

900 56 549