Den overordnede politiske styringsstrukturen består av kommunestyret og formannskapet. 

styringssystem.png

Herøy kommunes delegeringsreglement.