Noen ganger er det vanskelig å være så gode foreldre som vi ønsker. Noen ganger har vi bekymringer for våre barn, og vet ikke hvem som kan hjelpe. Noen ganger kan det oppstå problemer. Noen ganger kan barn og foreldre trenge hjelp for at hverdagen og barndommen skal bli bedre.

I Herøy kommune er det flere instanser som har ansvar for å hjelpe barn og foreldre når problemene oppstår:

 • Helsestasjonen
 • Barnevernstjenesten
 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
 • Skole og barnehage

Disse instansene er knyttet sammen i et team som vi kaller Hjelpetjenesten i Herøy. Ved behov kan også andre hjelpeinstanser bli tatt inn i teamet.

Dette teamet har i samarbeid med foreldrene et ansvar for å samordne arbeidet

 • med barn vi er bekymret for
 • med barn som er henvist hjelpeapparatet slik at vi til sammen gjør en bedre jobb.
 • for å dra nytte av at vi har ulik fagkunnskap og bakgrunn.

Samarbeid om barnet

Hjelpetjenesten er opptatt av å samarbeide med foreldrene når det gjelder å finne den hjelp som er best mulig for et barn som har det vanskelig. Foreldre er de som kjenner barnet sitt best, og er de viktigste personene for barnet og dets utvikling. Vi legger derfor stor vekt på å høre foreldrenes meninger, og holde dem informert om hva hjelpetjenesten tenker og gjør i saken.

Hjelpetjenesten ønsker

 • Å være et sted man kan henvende seg om barn som har det vanskelig, enten problemet er stort eller lite.
 • Gjennom råd og veiledning støtte foreldre og andre som har med barn å gjøre, slik at de selv blir bedre i stand til å løse problemer.
 • Å fange opp problemer tidlig, fordi tidlig hjelp er god hjelp.
 • Å gjøre bruk av den samlede fagkunnskap om barn, og hele bredden av hjelpetilbud vi har i kommunen, slik at dette kan komme hvert enkelt barn til nytte.
 • Å gjøre det enklere å få hjelp til barn som trenger det.

Hvordan komme i kontakt med hjelpetjenesten?

Du kan kontakte:

 • Barnets barnehage
 • Barnets skole
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste tlf.: 75 07 57 50
 • Helsestasjonen tlf.: 75 06 80 56
 • Barneverntjenesten tlf.: 75 07 41 00