Fondet kan gi tilskudd til næringsprosjekter som fondsstyret (formannskapet) finner interessante, og som på sikt kan bidra til positiv næringsutvikling i Herøy kommune. 

Type tilskudd:

  • Kompetanseheving: Kompetanseheving som er næringsrelatert.
  • Etableringstilskudd: Investeringer i forbindelse med nyetableringer. Støtten kan gis til utviklingsfasen, til etablererfasen eller til begge. 
  • Bedriftsutvikling: Prosjekter som representerer en ny satsing som vil kunne føre til en styrking av bedriften og gi et bedre grunnlag for videre drift. 

Fondet kan gi til utviklingstiltak som engasjerer og involverer flere aktører og som skal gi økt verdiskaping lokalt og/eller regionalt. Dette kan være:

  • Forstudier 
  • Forprosjekter 
  • Konseptutvikling
  • Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekter 
  • Lærings- og samhandlingsarenaer 

Det forventes at søker til Herøy kommunes næringsfond setter seg inn i gjeldende vedtekter, disse kan leses her.

Det anbefales også at søker setter seg inn i kommunens mal for oppbygging av næringsfondssøknader. Punktene i malen må ses som veiledende og tilpasses relevansen i prosjektet, denne kan leses her

Spørsmål? Ta kontakt med nærings- og samfunnsutvikler, Ronny Godhei Hansen på e-post: ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no eller mob. 991 29 215. Det vil også være mulig å sende søknad til nærings- og samfunnsutvikler til gjennomlesing før endelig innsendelse for behandling. 
Søknader til næringsfondet sendes til post@heroy-no.kommune.no