Vefsn Brann- og redning og Herøy kommune har inngått en samarbeidsavtale innenfor fagområdet brann, med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 9 - fjerde ledd og § 15 vedrørende samarbeid mellom kommuner.

Avtalen gjelder fra 01.01.2019.

Kommunestyret har den 26.06.2019 vedtatt forskrift om feie- og tilsysgebyr:

Forskrift

Dersom noen har umiddelbare ønsker om feiing/tilsyn utenfor oppsatt plan, kan følgende kontaktes: (Gjelder både helårs- og fritidshus)

Lotte Gabrielsen, tlf. 949 73 982