Navn: Elbjørg Larsen
Født: 12. februar 1962
Parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 480 06 554
E-post: elbjorg.larsen@heroy-no.kommune.no

Tidligere bakgrunn:
Utdannet lærer med hovedfag i spesialpedagogikkk(cand.polit) Har jobbet som lærer og rektor i Herøy kommune 1985-2002. (Svalbard 1996-97). PPT Ytre Helgeland 2002-2019.

Medlem i formannskapet fra 2003, varaordfører 2007-2019. 

Ordførerens oppgaver:
Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med kommunedirektøren, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad. Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis hun ikke er valgt medlem.

Kontaktinformasjon:

Ordfører: Elbjørg Larsen
Postadresse: Silvalveien 1, 8850 Herøy
Besøksadresse: Rådhuset, Silvalveien 1, Herøy
Telefon (sentralbord): 75 06 80 00
Mobiltelefon: 480 06 554