Hvem kan søke
Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendom.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Enklere søknad om deling og fradeling av eiendom