Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralens tilbud er rettet mot de som har behov for å endre sine levevaner gjennom å bli mer fysisk aktiv, få et bedre kosthold og/eller slutte med tobakk.

Man trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å delta. Frisklivssentralen har et strukturert oppfølgingssystem hvor målet for deltagelsen er å endre helseatferd. Frisklivssentralen fungerer også som et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen er et tilbud til deg som

 • Ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
 • Står i fare for å få en livsstilssykdom
 • Trenger veiledning i å endre livsstilsvaner
 • Har fått en livsstilssykdom og trenger hjelp til å forebygge videreutvikling
 • Er over 16 år

Reseptens innhold

 • Oppfølging i en periode på 3 måneder.
 • Tilrettelagt trening to ganger i uka, eller mer.
 • Helsesamtale før og etter perioden.
 • Enkel gangtest med pulsmåler på tredemølle før og etter perioden.
 • Tilbud om kostholdskurs og røykesluttkurs.
 • Pris: 320 kr.

Før reseptperioden starter blir du kalt inn til en oppstartssamtale/helsesamtale. Under helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring.

Under reseptperioden får du mulighet til å delta på gruppetreninger med oppfølging av fysioterapeut. I tillegg kan du trene gratis ved Sprut treningssenter så lenge reseptperioden varer. Treningstimene vil enten foregå ute, eller på Sprut treningssenter.

Frisklivssentralen har i tillegg god oversikt over hva som ellers finnes av aktivitetstilbud i Herøy kommune og hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med noen av disse.

Hvordan får du Frisklivsresept?
Frisklivsresept kan du få hos din fastlege, helsesøster, psykisk helse, annet helsepersonell og NAV. Disse har også brosjyrer med informasjon om Frisklivssentralen som du kan ta med deg. Du kan også selv henvende deg til Frisklivssentralen, det er bare å ta kontakt på telefon eller stikke innom kontoret.

Lik gjerne Frisklivssentralen i Herøy kommune på Facebook!
Her vil det komme informasjon til deltagere, men også generell informasjon om trening og kosthold for deg som ikke er deltager eller er ferdig med en reseptperiode.

Stillingen er for tiden i vakanse
Fysioterapeut/Frisklivskoordinator
Herøy kommune

Adresse:
Frisklivssentralen
Karolineveien 52,
8850 Herøy

Frisklivssentralen holder til i samme lokale som Sprut treningssenter.

Trenger du tips eller råd. Gå inn på sidene til helsenorge.no.

Trening og fysisk aktivitet: Tykk her

Enkle øvelser som holder deg i form: Trykk her

Kostråd: Trykk her

Tips til hverdagsmaten: Trykk her

Snus og røykeslutt: Trykk her

Røyketelefonen: 800 400 85

Finn turforslag i nærområdet på Turkart Helgeland:
Trykk her

Ønsker du å komme i gang med trening på egenhånd?

Prøv dette syvukers treningsprogrammet:
Trykk her