Behandling av byggesaker styres av plan- og bygningsloven (pbl) og forskrifter til denne. Det er også veiledning til forskriftene.

Byggesaker kan være tiltak som:

  • Behandles etter søknad
  • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

  • Enkle tiltak
  • Ett trinns søknad
  • Rammesøknad og igangsettingssøknad

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos:
Tjenestene - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Noen gode råd:

  • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester..)
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
  • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
  • Sørg for at søknad er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling!