Tjenesten har sine kontorer ved Herøy omsorgssenter. Tjenesten er et døgnkontinuerlig tilbud, mens hjemmehjelp/praktisk bistand gis alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.00.

Hjemmetjenesten gir tilbud om:

 • Praktisk bistand, hjelp til renhold - må betales for.
 • Helsehjelp i hjemmet; medisin lagt i dosett, hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging er gratis. Pasienten må selv betale for medisiner og dosett.
 • Matombringing; ikke et lovpålagt tilbud fra kommunen. Den som får innvilget matombringing må selv betale for dette.
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Omsorgsboliger i omsorgssenteret og kommunale boliger i Karolineveien
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Formidling av hjelpemidler
 • Transporttjenesten
 • Ledsagerbevis.
 • Ergoterapi

Søknad sendes/leveres Pleie og omsorg, Servicekontoret, Karolineveien 50, 8850 Herøy. Søknadsskjema finner du her

Leder for virksomheten er Wenche Sæthre Jørgensen

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon 90 52 86 70
Servicekontoret: 75 06 80 30 E-post
e-post sekretær: Tone Nordnes