Kommunestyret har valgt følgende representanter til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2023 - 2027:
 

Representant Vararepresentant
1. Hilde Kristin Bonde 1. Einar Martin Nordnes