Kommunestyret har valgt følgende trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2023 - 2027:

Representanter Vararepresentanter
1.    Roar Aune (leder)  1. Kim Andreas Olsen 
2.    Sissel Eide Knutsen (nestleder)  2. Per Øystein Persen
3.    Therese Larsen  3. Bente Sund
4.    Stian Prestø   4. Oddbjørn Lorvik 
5.    Ulrikke Albrigtsen  5. Tanja Jakobsen 

FAU, råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet har møte- og talerett.