Svangerskapskonsultasjoner
Når du er gravid, kan du velge om du vil ha oppfølging av svangerskapet hos fastlege eller jordmor. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i svangerskapet for å få viktig informasjon og tidlig livsstilsamtale. Du kan komme til jordmor på helsestasjon om du planlegger å bli gravid, nettopp har oppdaget at du er det, eller litt senere i svangerskapet om du ønsker det.

Jordmortjenesten tilbyr helhetlig oppfølging av hele svangerskapet etter nasjonale retningslinjer. Du får tatt rutinemessige blodprøver og blir henvist til terminultralyd. Jordmors oppgave er å følge opp friske kvinner, med normale svangerskap, men yter også hjelp til risikosvangerskap i tett samarbeid med fastlegene og fødeavdelingen, og henviser deg ved behov.

Hjemmebesøk etter fødsel
Etter fødselen tilbyr jordmor å komme på hjemmebesøk 2-3 dager etter at dere har kommet hjem fra sykehuset. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi ammeveiledning ved behov, og bidra til en god start på barselperioden.

Etterkontroll
Jordmor ved helsestasjon tilbyr etterkontroll etter fødsel. Du kan komme til etterkontroll når du selv føler for det. De fleste velger å komme til etterkontroll ca 6 uker etter fødsel.

Prevensjon
Jordmor og helsesykepleierne på helsestasjon  tilbyr prevensjonsveiledning  og kan skrive ut resept på alle typer prevensjon til friske kvinner over 16 år. Vi tilbyr innsetting og fjerning av spiral og p-stav. Du kan lese om de ulike prevensjonsmidlene på sex og samfunn sine nettsider. Sex og samfunn

Celleprøve
Jordmor tilbyr cytologiprøve/celleprøve som det anbefales at kvinner mellom 25-69 år tar regelmessig. Målet med denne prøven er å forebygge livmorhalskreft som rammer kvinner i alle aldre. Les mer på nettsidene til kreftregisteret.  Kreftregisteret

Svangerskapskveld
I løpet av svangerskapet inviterer helsestasjonen til svangerskapskveld.  Jordmor og helsesykpleierne ønsker der å gi dere som skal bli foreldre en god start, med forberedelse på fødsel og barseltid. Det er også en fin anledning til å bli kjent med andre som venter barn i samme periode.

Barseltreff
To ganger i året inviterer helsestasjon dere som har fått barn siste halvår til barseltreff. Dette er ment som et hyggelig treffpunkt der en har mulighet for å møtes og utveksle erfaringer fra barseltiden.

Familieplanlegging
I tillegg til svangerskapsomsorg tilbyr jordmor på helsestasjon også hjelp til familieplanlegging, rådgivning ved abort, prevensjonsveiledning og celleprøvetaking.

Jordmor på helsestasjon har kontordager tirsdag og torsdag og kan nås på tlf 75068061/90792869. Du kan også ringe legekontoret  på 75068050.

Ring om du har spørsmål eller ønsker å bli satt opp på time.

Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og hva som er viktig for deg.

Jordmortjenesten i kommunen er et lavterskeltilbud som er gratis!

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Karolineveien 29, 8850 Herøy

Ragnhild Sjåvik Stokbakken, jordmor
Tlf. 75068061 
Mobil 90792869.