Servicekontoret

Herøy kommunes servicekontor tilbyr informasjon om kommunale tjenester.

Servicekontoret har ansvar for kommunens sentralbord, post og arkiv, fakturamottak for HALD, publikumsmottak og -veiledning. Servicekontoret er også tillagt sekretariatet for politiske organ. Andre oppgaver er saksbehandling, lønns- og personalarbeid, fakturering, forberedelse og gjennomføring av valg, utvikling og oppdatering av kommunens internkontrollsystem og andre fellesoppgaver knyttet til den daglige drift. 

Leder for servicekontoret er Kristin Vangen.
e-post: kristin.vangen@heroy-no.kommune.no

Merete Storrø, konsulent e- post: merete.storro@heroy-no.kommune.no
Mette Pedersen, sekretær e- post: mette.pedersen@heroy-no.kommune.no
Monika Storrø, sekretær e- post: monika.storro@heroy-no.kommune.no

Send brev og dokumenter via sikker kanal

Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal. Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog til å sende dokumenter til oss på en trygg måte.

Trykk her for å send brev og dokumenter.

Viktige telefoner

Brann og større ulykker 110
Politi og redningssentral 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon 113
Nasjonalt legevaktsnummer  116 117
Legekontor 75 06 80 50
Ambulant Akutteam (psykiatri) kl.08.00 - 15.30 75 12 50 00
Giftinformasjonen 22 59 13 00
Vakttelefon barnevern
Interkommunalt barnevern
75 07 41 00
Helgeland overgrepsmottak ved seksuelle overgrep 75 12 06 00
Helgeland krisesenter
Helgeland krisesenter
75 17 36 99
Alarmtelefon for barn og unge
www.116111.no e-post: alarm@116111.no
116 111
SMISO Nordland www.smiso-nordland.no
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
75 17 30 50
46 93 67 60
Omsorgsteamet - "Når krisen rammer"
 
116 117
(hele døgnet)
Vann og avløp 478 99 150
Herøy havn 478 99 150