Kommunestyret har valgt følgende representant med vararepresentant til representantskapet i Digitale Helgeland KO for perioden 2023-2027.
 

Representant Vararepresentant
1. Kine Susann Waade Edvardsen   1. Oddbjørn Lorvik