Kommunestyret har valgt følgende representant med vararepresentant til reiselivsorganisasjoner for perioden 2023 – 2027:

Representant Vararepresentant
1. Tanja Irene Hanssen 1. Kristian Olsen