Herøy fysioterapi.
Herøy kommune har avtale med Herøy fysioterapi om fysioterapitjenester. Herøy fysioterapi tilbyr allmenn fysioterapi til hele befolkningen, og har oppgjørsavtale med Helfo. Hele eller deler av behandlingen refunderes av Helfo, og egenandelene teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Nå trenger du ikke lenger henvisning fra lege til fysioterapi.

Herøy fysioterapi tilbyr en rekke ulike behandlingsmetoder, med godt kvalifiserte fysioterapeuter, moderne utstyr og flotte lokaler i underetasjen ved Herøy omsorgssenter. Det er normalt kort ventetid på fysioterapi i Herøy kommune. For mer informasjon om behandlingstilbudet anbefales det å ta kontakt med fysioterapeutene direkte.
 
Her kan du lese mer om egenandelstak m.m.
 
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Herøy Fysioterapi. Nedre inngang Herøy omsorgssenter, Karolineveien 52
Postadresse: Herøy Fysioterapi. Herøy helsesenter, Karolineveien 50, 8850 Herøy.
 
Fysioterapeut MNFF Ole Christian Solvoll 957 45 849
Fysioterapeut MNFF Glenn Andre Pedersen 482 52 430
Fysioterapeut MPFF Arild Nikolaisen 905 34 183

Ved henvendelser pr post eller mail ber vi deg være forsiktig med å oppgi diagnoser eller annen sensitiv informasjon. Dette av personvernhensyn.

Lenker: www.helfo.no             www.fysio.no            www.nfkom.com