Kontoret for psykisk helsetjeneste er lokalisert på Herøy helsesenter.

Tjenesten er ment å gi mennesker med psykiske problemer rask og tilgjengelig hjelp.

Du kan selv bestemme hvor vi skal ta praten. Her eller hjemme hos deg. Videre får du hjelp til å komme i kontakt med andre instanser, og koordinering av tjenester.

Det kreves ingen henvisning for å bruke tjenesten. Vi har ingen spesielle søknadsskjema.

Du kan ta kontakt med oss direkte på telefon:

Psykiatrisk vernepleier: Ola Loe  mobil: 962 27 412 eller 75068066
Psykiatrisk vernepleier: Madeleine Lomhed mobil: 901 16 380 eller 75068057

Du kan også ta kontakt med pleie- og omsorg, lege og Nav, som hjelper deg videre til oss.

Tjenesten er gratis.

Målgruppe: Personer som bor i Herøy kommune.

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse: Herøy helsesenter, Karolineveien 29, 8850 Herøy