HOS og syv søstre vinter.jpg

Herøy sykehjem ble bygd i 1977 og ble utvidet/renovert 2007. Det er i dag et moderne omsorgsenter plassert i sentrale omgivelser.

Sykehjemmet har 2 avdelinger:

  • Sykeavdeling
  • Soltun, avdeling for demente

Det er til sammen plass for 20 beboere.

Sykehjemmet gir tilbud om:

  • Dagopphold
  • Korttids- og langtidsplasser
  • Spesialtilbud for personer med demenssykdom.

Velkommen til Herøy omsorgssenter, sykehjemmet og Soltun - 2019