Kommunestyret har valgt følgende klagenemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2023-2027:
 

Medlemmer Varamedlemmer
1.    John Arne Blix - leder  1. Odd Kåre Larsen
2.    Britt Anne Karlsen - nestleder  2. Andreas Jakobsen
3.    Marius Stonys    3. Silje Thoresen Jensen