Et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i Herøy er avgjørende for trygge arbeidsplasser og fortsatt bosetting i kommunen.

Overordnede mål for Herøy Næringsforenig (HNF):

  • Å fortsette utviklingen av næringsforeningen som organisasjon til beste for medlemmene.
  • Være en påvirker for enkeltbedrifter i de organer næringsforeningen er representert
  • Å bidra aktivt på de arenaer hvor næringslivets rammebetingelser fastsettes, for derigjennom å påvirke disse til næringslivets beste (sentrale stikkord er lønnsomhet, konkurransekraft og stabile konkurransedyktige rammebetingelser).

HNF sin medlemsmasse består av både små og store bedrifter, innenfor mange ulike bransjer (oppdrett, underlevarandører, transport, handel og service, finans, håndverk, turisme m.fl.)

Aktiviteter:

  • HNF gjennomfører reglemessige medlemsmøter, som er medlemmenes faste møtearena. Møtene kan være både temamøter og bedriftsbesøk.
  • HNF deltar aktivt i forbindelse med endring i kommunikasjon og samferdselsløsninger i regionen, og er en høringsinstans i slike saker.
  • HNF er medarrangør i næring-, utvikling- og bolystmessa (NUB) i samarbeid med Herøy skole og kommunen.
  • HNF er en aktiv samarbeidspartner med Herøy kommune, og fungerer som høringsinstans i aktuelle saker. 

Hvem kan bli medlem i HNF?
Næringsvirksomheter som har aktivitet i Herøy kommune, og organisasjoner med tilknytning til kommunens næringsliv. 
Årlig serviceavgift vedtas av årsmøtet, er pt. kr. 1 600,- pr. år. 

Kontaktinfo Herøy Næringsforening:
Leder:
Hilde Kristin Bonde
e-post: hilde.kristin@bonde.me
tlf. 916 44 316

Nestleder: Truls Larssen
e-post: truls.larssen@aquatic.com
tlf. 944 75 912

Kasserer: Ove-Johan Larsen
e-post: ojlarss@hotmail.com
tlf. 970 12 170

Sekretær: Asbjørn Smørvik
e-post: asbjorn.smorvik@gmail.com
tlf. 909 78 323