Kommunestyret har valgt følgende valgutvalg for perioden 2023-2027:

Representanter Personlige vararepresentanter
1. Beate Mari Pettersen (leder) 1. Kine Susann Waade Edvardsen
2. Jørn Moe (nestleder)  2. Einar Martin Nordnes
3. Vegar Dalen 3. Silje Sandstrak