Har du idag en etablert bedrift du ønsker å viderutvikle eller er du i en fase der du vurderer å etablere en bedrift kan vår næringsavdeling bistå.

Vår bistand kan bestå av:

  • Utvikling av forretningsplan
  • Etablereropplæring
  • Drøfting av finansieringsordninger
  • Bistand til å finne lokaler
  • Bistand til å finne høvelig tomt
  • Søknad om finansiering
  • Bistå til nyttige nettverk