Næringsforeningen i Herøy kommune
Herøy næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Herøy kommune. 

For mer informasjon om hvordan næringsforeningen jobber og om dette kan være aktuelt for din bedrift, kontakt leder Hilde Kristin Bonde på e-post: hilde.kristin@bonde.no eller telefon 916 44 316.