Elever i norsk skole har rett til rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Oppgaver:

  • informere og gi råd om valg av annet fremmedspråk / språklig fordypning / arbeidslivsfag
  • samtaler med, og veiledning til elever vedrørende videregående opplæring og yrkesvalg
  • bistå elever og foresatte med søknaden til videregående skole, 1. feb. og 1.mars
  • avholde foreldremøte med informasjon om videregående skole og søkeprosessen
  • ha en åpen dør for elevene ved behov for samtaler/bekymringer
  • samarbeid med andre støttefunksjoner i kommunen/region

Britt Anne Karlsen er rådgiver ved Herøy skole.

Hun kan kontaktes på tlf. 75 05 87 53 / 48 24 66 40