Kommunestyret har valgt følgende eldreråd for perioden 2023 – 2027:
 

Representanter Vararepresentanter
1. Oddrunn S.Dahlheim - leder 1. Gunvald Pettersen 
2. Olav Herseth - nestleder 2. Anne - Lise Gjengaard
3. Marit Stenbakken 3. Ellinor Olsen