Kommunestyret har valgt følgende sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2023-2027:
 

Medlemmer Varamedlemmer
1. Knut Prestø - leder  1. Kim Andreas Olsen 
2. Kirsti J. Karlsen - nestleder  2. Espen Storholm
3. Harry Nilsen    3. Stine Mari Marthinussen