Kommunestyret har valgt følgende representanter til oppnevningsutvalget for meklere i Konfliktrådet Nordland for perioden 2023 - 2027:
 

Representant Vararepresentant
1. Knut Prestø 1 Gerd Sjåvik