Retten til å fremme et innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 12-1. Ordningen gir innbyggerne i Herøy rett til å fremme forslag til Herøy kommunestyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag.

Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.