Bookingløsning for folkebad
Det er nå på plass en bookingløsning for å benytte bassenget når det er folkebad. Det er bare å trykke på linken nedenfor og velge dato, hvilken økt det gjelder og oppgi antall. En kommer da inn og får skrevet navn, tlf. og e-post på de som skal delta. Det er viktig å oppgi e-post slik at man får en bekreftelse og samtidig får mulighet til å avlyse.

Trykk her for booking til folkebad.

Om bruken av Herøy svømmehall
Det er vedtatt åpent basseng fire dager i uken, pluss tre timer annen hver helg.
Folkebadet er avhengig av at kommunen har badevakter. Derav kan det være dager det ikke er folkebad, selv om tiden er satt av i kalenderen.

Det skal tas en evaluering i starten av juni 2024 på hvordan våren har vært med basseng.

Politisk vedtak:

  1. Herøy svømmehall skal i størst mulig grad være tilgjengelig for kommunens innbyggere.

  2. Herøy svømmehall har åpent 4 dager i uken etter skoletid. tirsdag-fredag samt tre timer annenhver lørdag.

  3. Herøy svømmehall driftes i samsvar med punkt 2.

  4. Kommunedirektøren delegeres til å styre driften og gjøre endringer ved behov.

  5. Kommunedirektøren fremlegger driftsstatus/økonomi for kommunestyret juni 2024, med eventuelle justeringer i budsjettet for første tertial

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00-08.00 Drift Drift Drift Drift Drift
08.00-14.30 Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst
14:30-16:00 Helse/omsorg/
integrering
Helse/omsorg/
integrering.
Helse/omsorg/
integrering
 Helse/omsorg/
integrering
Helse/omsorg/
integrering.
17.30-19.00   Folkebad Herøy IL Øksningan aktivitetsforening Folkebad
19.00-20.30   Folkebad Herøy IL Havfrueforeningen Folkebad

Lørdag (partallsuker):
- Første økt: 11:00 - 12:30
- Andre økt: 12:30 - 14:00