De tidligere retningslinjene fra 2003 reflekterte ikke spennet i skoletilbud og rutiner godt nok. Den nye retningslinjen er tredelt med tilpasninger til hvert skoleslag; barneskole og SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Det fokuseres særlig på de fire T-er:

  • Tid (minimum 20 min. spisetid, ikke inkludert ordenselevplikter, håndvask og lignende)
  • Tilsyn av en voksen i spisepausen (gjelder spesielt barneskole og SFO)
  • Tilbud av mat og drikke og gode spisefasiliteter
    • Mat og drikke som tilbys skal være i tråd med Helsedirektoratets kostråd
    • Spiseomgivelsene skal være fysisk tilrettelagt for måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse
  • Trygg mat (mattrygghet, hygiene og allergi.

Du kan lese de nye retningslinjene her.