Fire tilbydere leverte anbud innen fristen onsdag 6. juli kl 12.00. Anbudet omfatter bygging av nytt helsehus, åtte omsorgsboliger og to sykehjemsplasser for Herøy kommune.

De fire som leverte inn anbud er:

  • Jostein Arntsen AS,
  • EntrepreTor AS,
  • Bolt Construction AS
  • XO Construction AS.

Tilbudssummene varierte fra vel  53 millioner kroner til 76 millioner kroner inklusive mva. XO Construction AS og Bolt Construction AS hadde de laveste tilbudene.

Herøy kommunes prosjektleder Bjørn Sortland er så langt fornøyd med tilbudene. Han vil nå gjennomgå alle tilbudene I detalj og kontrollere summeringer og sjekke eventuelle forbehold. Den formen for anbudskonkurranse som er valgt åpner for forhandlinger med tilbyderne.

Sortland regner med at det vil bli gjennomført tidlig i neste uke, og kontraheringen bør være på plass innen utgangen av uken. Byggestart forhåpentligvis allerede i august måned.