Arbeidsgruppen består av representanter fra administrasjon og politikere.

For administrasjon deltar:

  • Wenche Sæthre Jørgensen - enhetsleder sykehjem
  • Gunn Dahl - enhetsleder hjemmetjenesten
  • Roy Nilssen - kommunalleder 3
  • Siv Nilsen - kommunalleder 1

Formannskapet velger Steinar Furu som leder for gruppen.

Rådet for eldre og funksjonshemmede deltar med 1 representant.

Les hele sak 116/14 her.