I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland.

Søker: Marine Harvest Norway AS org. 959 352 887

Søknaden gjelder: Endring av areal og tillatt biomasse ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 1600 tonn

Lokalitet: 26815

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66°00,038` Ø 12°15,994`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Oversendelse

Søknad og tillatelser

Rapporter, beredskap