Herøy og Solli barnehager logo.png

Barnehagetilbudet i Herøy ivaretas av to barnehager. Herøy barnehage, som en en kommunal barnehage som er godkjent for 108 plasser og Solli barnehage AS som er en privat barnehage som er godkjent for 30 plasser.

Nederst på siden finner du søknadsskjema for barnehageplass i barnehagene i Herøy.