Barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Herøy  søker besøkshjem i Herøy kommune. 

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom en eller flere helger per måned. Dette gir barn og ungdom mulighet for andre positive opplevelser i hverdagen, og er et frivillig samarbeid med biologiske foreldre. Det kreves uttømmende politiattest for oppdrag. 

Fritidskontakter
Barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Herøy søker fritidskontakter i Herøy kommune. Å være fritidskontakt innebærer å være sammen med ett barn eller en ungdom som av ulike årsaker har behov for oppfølging sammen med en trygg voksen på ulike fritidsarenaer. Det kan være alt fra å følge barnet til treningsaktiviteter, basseng eller kino. Man må være fylt 18 år for å være fritidskontakt og ha plettfri vandel. Ungdom mellom 18-20 år oppfordres spesielt til  søke.

Kan du tenke deg å være besøkshjem eller fritidskontakt kan du sende en kort e-post til gsj@leirfjord.kommune.no og du vil motta informasjon og en standard egenpresentasjon. Barneverntjenesten tar videre kontakt med deg.