Herøy kommune har vedtatt nye behandlingsrammer for kommunens næringsfond, Næringsfond 2. Hovedendringen er at det nå blir to frister søkerne må forholde seg til, i stedet for løpende behandling.

Kommunestyret vedtok 14. februar 2023 i sak 23/5 nye behandlingsrammer for kommunens næringsfond, Næringsfond 2. Hovedendringen i vedtektsrevisjonen er at det ikke lenger er løpende behandling av næringsfondsøknader, men to frister søkere må forholde seg til.

Søknadene vil bli politisk behandlet i juni og november, og det vil tas utgangspunkt i å fordele fondets kapital 50/50 i disse to rundene. Alle innkomne søknader før søknadsfristen vil bli samlet opp og satt opp imot hverandre når administrasjonen gjør sin vurdering og politikerne sin behandling. Formålet med fondet og prioriteringene som vil bli gjort er nedfelt i fondets vedtekter. 

Frist for innsending av søknad ved behandling i juni: 1. mai
Frist for innsending av søknad ved behandling i november: 1. oktober

Trykk her for å lese de nye vedtektene.