Kommunen ber om at det leveres inn forslag på kandidater til frivillighetsprisen for 2019 innen 15. februar 2019.

I Herøy er det svært mange som legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid. I 2018 var det Jorid Wiig som ble tildelt Herøy kommunes frivillighetspris for 2018 med bakgrunn i den frivillige arbeidsinnsatsen hun legger ned for å skape trivsel og bolyst for naboene sine i Karolineveien. 

Kandidater til frivillighetsprisen for 2019 meldes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post post@heroy-no.kommune.no innen 15. februar 2019. Det er viktig at det også tas med en god begrunnelse på hvorfor denne personen eller organisasjonen skal få prisen. Prisen skal deles ut under Bolystdagene som er planlagt arrangert i midten av mars.

Her er statuttene til prisen:

§ 1 Frivillighetsprisen er innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune 11. oktober 2016. Frivillighetsprisen kan utdeles en gang per år.

§ 2 Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte  innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 3 Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

§ 4 Alle kan sende inn begrunnede forslag på kandidater til Frivillighetsprisen til Herøy kommune. Innbydelse til å komme med forslag vil bli kunngjort på www.heroy-no.kommune.no  og www.heroyfjerdingen.no.

§ 5 Formannskapet i Herøy kommune utnevnes som jury for Frivillighetsprisen. Formannskapet har også anledning til å velge blant egne kandidater.

§ 6 Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000. Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang.

§ 7 Prisen overrekkes i forbindelse med Frivilligfestivalen i Herøy, eller på et annet velegnet tidspunkt.