Legekontoret oppfordrer alle som kan, om å bruke kortterminalen ved betaling av egenandeler. Vi ønsker i størst mulig grad å unngå kontantbetaling.

Ved legevaktsbesøk må alle som før betale kontant.