I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:


Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland
Søker: Kobbvåglaks AS org. 937 875 312
Søknaden gjelder: Biomasseendring og samlokalisering ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: 35777 Kvitskjæret
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º06,048` Ø 12º09,440`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º05,898` Ø 12º09,179`
Kontaktadresse:
post@heroy-no.kommune.no
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Henvendelser merkes med sak 19/231.

Oversendelse

Søknad, Internkontroll, Samtykkeerklæring, kvittering

Kart

Undersøkelser