I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland.

Søker: Seløy Sjøfarm AS org.nr. 961 288 983

Søknaden gjelder: Biomasseendring ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3620 tonn

Lokalitet: 10989 Labukta V

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66°0,795` Ø 12°21,034`

                       Midtpunkt flåte     N 66°0,703` Ø 12°20,733`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Oversendelse

Søknader

Undersøkelser

Kart og kommuneplan

Øvrige dokumenter