I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland.

Søker: Seløy Sjøfarm AS org.nr. 961 288 983

Søknaden gjelder: Biomasseendring ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 5999 tonn

Lokalitet: 11041 Nord Gåsvær

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66°4,221` Ø 12°3,937`

                       Midtpunkt flåte     N 66°4,255` Ø 12°3,767`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Oversendelse

Søknad

Undersøkelser

Kart og kommuneplan

Beredskap - internkontroll