I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland
Søker: Seløy Sjøfarm AS org. 961 288 983
Søknaden gjelder: Biomasseendring ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3120 tonn
Lokalitet: 38297 Sør Gåsvær
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º1,871` Ø 12º1,383`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º1,961` Ø 12º1,183`
Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Oversendelse

Søknad

Dispensasjon

Kart

Undersøkelser

Beredskap_Internkontroll

Kvittering