Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Boligtilskudd 2012

Publisert , Oppdatert 30. juli 2012
Boligtilskudd skal hjelpe særlig økonomisk vanskeligstilte husstander og personer med nedsatt funksjonsevne til å finansiere kostnadene ved boligetablering og/eller tilpasning av bolig.
Tildelingen gjøres etter en økonomisk behovsprøving.

Nærmere opplysinger og søknadsskjema fås ved henvendelse til:
NAV Herøy
Rådhuset
8850 Herøy
Søknadsfrist: 01.09.2012