Par som ønsker å gifte seg kan ta kontakt med Herøy kommune v/ordfører, skriftlig eller muntlig:

Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, tlf. 750 68000. E-post: post@heroy-no.kommune.no

Innsending av skjema
Folkeregisteret skal foreta prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er tilstede

 • Brudeparet må fylle ut skjema Q-0150B – «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene».De må fylle ut hvert sitt skjema

 • Forloverne må fylle ut skjema Q-0151B – «Forlovererklæring». Begge forloverne må fylle ut skjema.

 • Dersom noen av brudefolkene har vært gift før, må det fylles ut skjema Q-0160B «Erklæring om skifte».

 • Dersom noen av brudefolkene vil endre navn, må skjema GA-7700B «Melding om endring av navn» fylles ut.
  Alle skjemaene finnes på www.skatteetaten.no

 • Skjemaene må sendes samlet i papirformat til folkeregisteret/skattekontoret.
  Adressen er Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø (gjelder Nordland, Troms og Finnmark)  Behandlingstiden er ca. 14 dager. NB! Dette må gjøres av brudefolkene selv.

Prøvingsattest

 • Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret/skatteetaten utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Original prøvingsattest sendes vigsler/kommunen.

 • Dersom paret ikke oppfyller vilkår for å kunne inngå ekteskap, får de brev i posten fra folkeregisteret. Dersom de er uenige i vedtaket, kan dette påklages til Fylkesmannen i vedkommende fylke.

Tidspunkt til vigsel

 • Tidspunkt for vigsel kan avtales når kommunen har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret.  Denne kan dere enten sende eller levere til Herøy kommune.

Hvor og når kan vi gifte oss

 • I Herøy kommune foretas vielser i kommunestyresalen på Herøy Rådhus i ordinær åpningstid.
   
 • Det åpnes for å gjennomføre vigsler på andre steder / i andre lokaler, også utenom ordinær arbeidstid, samt til personer bosatt i andre kommuner.

Hva koster det

 • Det tas ikke betalt for ordinære vielser som foregår i kommunestyresalen på Herøy Rådhus.
   
 • For vielser som foretas andre steder kan kommunen kreve å få dekket reelle merkostnader.
   
 • Kravet avtales med brudeparet på forhånd.

Seremonien

 • Brudefolkene, forlovere/vitner og gjester må møte opp ca. 10 min før avtalt tid for vigsel
   
 • Dersom brudefolkene/vitner er ukjent for vigsler, må disse legitimere seg.
   
 • Hvis en av brudefolket er fremmedspråklig, må det på forhånd avtales om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk.
   
 • Seremonien varer i 10 – 15 minutter.  Ordfører eller varaordfører står for vigselen.  Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene.  Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.  Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller.  Så erklærer vigsleren dere som ektefolk.  Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselprotokollen.
   
 • Endelig vigselattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.  Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed før seremonien starter.  Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.  Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
   
 • Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under sermonien.  Gi beskjed på forhånd om dette.
   
 • Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.